Reviews van deze auteur

Dakreparatie

Review over Van Griensven Dakonderhoud

Donderdag 14 februari zijn er door medewerkers van de fa. Van Griensven uitgevoerd aan ons dak, nadat ik hulp had ingeroepen n.a.v. een lekkage in de slaapkamer. Bij de noodreparatie constateerden uw medewerker, dat het dakbeschot op een aantal plaatsen was verrot en dat er een steunbalk was aangetast. De noodreparatie bood weinig soelaas, de korting op de definitieve reparatie werd voor een groot deel teniet gedaan door de kosten van een speciale strip. De heren begrootten de duur van de werkzaamheden op op twee dagen €3600,00 exclusief btw. De werkzaamheden namen slechts één dag in beslag, de vrijdag daaropvolgend waren uw medewerker niet vrij, maar was er een andere klus. Nu heb ik veel respect voor de vakkennis van uw medewerkers, maar vind wel , dat er i.v.m. begroting over twee dagen, dat de rekening inclusief de btw €4235,00 wel erg hoog is. Natuurlijk is het prima, dat werkzaamheden in een dag geklaard kan zijn, maar dit vind ik wel een beetje over de top.

Sterke punten
Komen stipt op de afgesproken tijd! Werken snel.

Zwakke punten
Wel erg snel verdiend met één dag werken!